top of page

Lösningar

Vi vill samla tekniklösningar som hjälper det lokala energisamhället få fart och göra den tillgänglig för vanliga människor som vill börja konsumera och producerar energi tillsammans. Vilken nytta gör mikronät i motsats till elnäts-ägda nät, hur fungerar styrning, ägande och ekonomi Ny praxis och idéer är redan synliga men företag och medborgare behöver en knuff i rätt riktning till det nya normala. 

bottom of page