top of page

Ett systems användbarhetmärks först när den används

Membership

Magnus Sander.png

We are a cross-sector network that will facilitate the formation of energy communities and the implementation of energy sharing. Our members, company and organization members get the latest knowledge about energy and system solutions and a range of other services so that together we make it possible for Sweden to keep the plan for renewable energy 2030.

Användare behöver ett sätt att förhålla sigtill utvecklingen och göra det användbart

Membership

We are a cross-sector network that will facilitate the formation of energy communities and the implementation of energy sharing. Our members, company and organization members get the latest knowledge about energy and system solutions and a range of other services so that together we make it possible for Sweden to keep the plan for renewable energy 2030.

 

- Ytterligare möjligheter med optimering

1. Analysera för Bättre Optimering: Ett sätt att förbättra användningen av energi inom energigemenskapen är att identifiera fler möjligheter för att ytterligare optimera förbrukningen av el från nätet. Detta kan innebära att man justerar när och hur energin används, både över tid och mellan olika fastigheter.

 

2. Jämna ut Energiförbrukningen: Genom att analysera hur energiförbrukningen varierar över dygnet, kan man hitta sätt att göra förbrukningen jämnare. Detta kan innebära att man använder energilager eller styr energiförbrukande apparater och system så att de används vid de mest optimala tidpunkterna. Detta samarbete mellan fastigheterna hjälper till att balansera energianvändningen.

 

3. Ta Hänsyn till Elavtal och Priser: Genom att analysera historiska energipriser och detaljer i elavtalen, kan energigemenskapen lära sig när det är mest kostnadseffektivt att använda, lagra eller dela energi. Denna information kan hjälpa till att minimera de totala energikostnaderna för gemenskapen.

 

4. Underlag för Investeringar: Resultaten från dessa analyser kan också användas för att bestämma vilka investeringar som ger bäst avkastning för energigemenskapen. Till exempel kan det vara investeringar i batterilager eller smart styrda elbilsladdare, som kan bidra till ytterligare besparingar och effektivitet.

bottom of page