top of page

Seminarium: Energidelning
som drivkraft i klimatomställningen

  Interaktionen mellan människor som producerar och fördelar solenergi gemensamt är ett nytt fenomen. Kanske vi överkonsumerar annat när energin blir nästan gratis, vi ska ju lära oss att avstå. En paradox!
Hur tjänar vi planeten och kommande generationer på bästa sätt?

 

DECEMBER 08.30-10.00

  Meningen med våra seminarier är att visa att en energigemenskap är möjlig lokalt där vi bor, för egen vinnings skull, ekonomiskt och för lokalsamhället.
 

Energigemenskaper - Del 1av tre unika tillfällen. Skräddarsydda aktiviteter för grupper i olika sektorer där deltagare är projektutvecklare eller initiativtagare.

Om att ställa om och leva med de solenergiresurser som skördas, lagras och fördelas lokalt. Om att bryta upp från gamla beteenden. Om att förstå tekniken och modellerna som behövs.

Gäster och agenda: 

Del 1

Interaktion mellan människa och energi
MW samtalar med oss om den moderna människans energifotavtryck, det är svårt att begära att människor ska avstå. Men vi kan bidra lättare kollektivt genom att ändra riktning, gå med och inte emot våra behov. 

Samtal med deltagare! 

Energieffektivitet tenderar att öka konsumtion  
BS berättar - Enligt FN:s klimatrapport måste vi minska vår konsumtion om vi ska bromsa uppvärmningen. Samtidigt kommer tekniska lösningar fördubbla klimatsmart energiproduktion så vi kan fortsätta som vanligt, slösa och spara samtidigt? Finns verktyg för oss att leva i båda dimensionerna. 
Samtal med deltagare! 

Pelarna som får en energigemenskap att blomstra
Mats Karlström -  Den första pelaren; man behöver inte spara på energi utan hushålla med effekten. Där hjälper batteriet till och styrs med teknik, den andra pelaren. Människor i samspel kommer se skillnad i verkningsgrad. Till sist behöver kapaciteten i elledningarna ibland justeras och då behövs mellanlagringen. Några exempel!

Samtal med deltagare!

DECEMBER 08.30-10.30

Varje tillfälle är riktade aktiviteter till målgrupp

Hybrid event

Mer information kommer

Fortsättningen

Del 2

Andelsägande en drivkraft
Flerfamiljshus eller småhusområde
Individer i grupp
Tippa över till nytt beteende
Affärsmodeller för olika energikluster

Del 3

Tidsstegen och allianser
Konsekvensanalys
Timupplösning
Livscykelperspektiv

bottom of page