top of page

Partnerskap

Många företag och organisationer strävar aktivt
efter att vara ledande inom hållbarhetsområdet. Vi vill ingå skräddarsydda partnerskap med 
företag och organisationer där vårt bidrag är att förstärka företagens arbete med att sprida kunskap om energiåtgärder. Dessa samarbeten behöver inte nödvändigtvis vara på vår plattform, och samarbeten kommer förmodligen vara mer förknippad med företagets varumärke och positiv profilering. Ett exempel är hur företag kan koppla sin energiproduktion istället för energikonsumtion till ett positivt klimatavtryck, CO2-avtryck och på så vis inspirera andra till liknande förändringar i beteenden och investeringsvilja. Ett institut som är duktiga på sådana beräkningar är Sveriges Miljöinstituts Tidsstegen. Energigemenskaper är en form som kan integrera sådana beräkningar och på sätt klimatklassa sitt område och sprida det till andra.

image.jpeg
bottom of page