top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Tydliga tecken på att Energigemenskaper kan skala upp

En forskargrupp ger klartecken till oss på vilken kombination av mekanismer som skalar upp initiativen. ”Klart och Tydligt”: En jämförelse av 28 initiativ. De senaste två decennierna har energigemenskaper vuxit fram som svampar ur jorden. Dessa initiativ har skalats upp, det vill säga replikerat sina erfarenheter, ökat sina medlemskap och diversifierat de inblandade aktörerna och teknologierna.En analys av postdoktor Daniel Petrovics (Rotterdam School of Management, Erasmus University) och hans medförfattare Dave Huitema, Mendel Giezen och Barbara Vis, identifierar åtta nödvändiga (kombinationer av) villkor för att skala upp energigemenskaper.


Denna artikel förklarar de mekanismer som behöver vara på plats för att kunna skala upp energigemenskaper. Bland annat erbjuder den insikter om vilken typ av kapacitetsstöd som behövs, stödstrukturer och de verktyg som behövs för att koppla samman gemenskaper med varandra. Dessa insikter kommer att hjälpa beslutsfattare att underlätta en bredare skalning av gemenskapsinitiativ och därigenom möjliggöra för energigemenskaper att blomstra och bidra väsentligt till klimatomställningen.


Dessa är:


  1. Ge enskilda medborgare ledarskapsförmåga.

  2. Utarbeta regler och fördela ansvarsområden anpassade efter skala och syfte.

  3. Utveckla lärandeförmåga

  4. Erbjuda stöd för kommunikationsförmåga

  5. Formalisera initiativ som syftar till att fungera

  6. Skapa plattformar för lärande peer-to-peer

  7. Stärka paraplyorganisationers kapacitet

  8. Skapa plattformar och processer för samhällen att interagera med etablerade aktörer


Väldigt intressant läsning här.


Comments


bottom of page