top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

CheckWatt nya tekniktjänst passar i framtidens energigemenskap, heter EnergyInBalance.

Energigemenskaper behöver en aggregator*, kan vara Checkwatt, ett energitjänsteföretag på marknaden. De erbjuder mätning, styrning och IT-system inom energieffektivisering och förnyelsebar energi. De vill att:

"Varje hushåll och varje företag vill vara med och skapa ett stabilt, förnybart energisystem med obegränsad tillgång till billig, ren el".


Checkwatt möjliggör ett 100% förnybart lokalt energisystem med mätning, visualisering och styrning. Det blir möjligt med smart styrning av flexibla resurser som batterier, elbilsladdning och värmepumpar, som dessutom skulle göra elsystemet mer effektivt och driftsäkert. Passar väl för mikroproducenter som vill tänka en framtid med energidelning

I dagsläget levererar de mest frekvensreglering, men det är bara början. Kommande typer av förmågor: Spänningsstabilisering, reaktiv effekt, lokal/regional ö-drift, lokal flex (detta görs delvis redan idag) för en mängd olika energiresurser: sol, vind, batteri, elektrolysör, elbilsladdning.

I nuläget kopplar de upp ca 200 resurser i månaden (främst stationära batterilager). Innan året är slut är de troligen uppe i 500-1000 resurser i månaden. Så det kommer gå ganska snabbt!


Den tekniktjänst som kommer passa just energidelning i energigemenskaper bäst, heter EnergyInBalance. Det är en portal för datavisualisering av energi från olika källor såsom elmätare, solceller, batterier, elnätsanslutningar med mera. Syftet med den är att skapa en användarvänlig helhetsbild av användningen och produktionen av el. All data går att exportera via .csv filformat samt att hämta via APIer.


Om man vill lyssna på Dan-Erik Archer så finns det en Youtube video där allt är begripligt för den som vill lära sig hur man utnyttjar flexibilitetstjänster.


* Det är en särskild aktör på elmarknaden som samlar ihop flera flexibla resurser och paketerar dessa till större enheter som i sin tur kan säljas på elmarknaden.
Comments


bottom of page