top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

En dom för rättvist gemensamt ägandeEtt hinder för energigemenskaper är att el som produceras i en gemensam modell av solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt som överstiger 500 kilowatt är skattepliktig. Det leder till begränsningar när man vill bygga ihop ett system och utnyttja flera tak eller en liten solpark för gemensam användning för allas småhus och närliggande byggnader. Meningen med investeringen är att maximera egenanvändningen tillsammans och uppleva att man gör nytta för samhället men det värdesätts inte av regelverken. Däremot värdesätts varje enskild solcells-prosument genom skattefrihet.Så här ligger det till i Nyköpings kommun:
Nyköpings kommun (obs.inte en energigemenskap)kommer investera i solceller på flera av idrottshallarna på Rosvalla Sportområde. En anläggning på nära 0,8 megawattpeak (MWp), som beräknas kunna producera ungefär 700 000 kWh per år. Detta innebär att de täcker sitt energibehov med ca 26% per år.
Planen är att installera två solcellsanläggningar, var och med ett eget el-abonnemang och en egen anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt elnät. Men när ärendet kom upp till bedömning i Skatterättsnämnden ansåg man att det rörde sig om en enda anläggning och eftersom den skulle producera mer än 500 kilowatt blev det inte skattebefrielse.
Nu har ärendet nått Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som är av en annan mening och anser att det tekniskt sett är två åtskilda produktionsenheter, och trots att de ligger bredvid varandra inte ska betraktas som en enda anläggning. Då var och en av dem klarar gränsvärdet 500 kilowatt utgår därför inte energiskatt

Nu vänder sig organisationen Fastighetsägarna till Finansdepartementet och vill se en lagändring som förtydligar skattebefrielse för modeller där byggnader är sammankopplade upp mot allmänna elnätet. Energimyndigheten ska nu få i uppdrag att utreda förutsättningarna för energigemenskaper och eventuellt behov av incitament.


Ett steg i rätt riktning som kan påverka andra fall, tekniska lösningar och specifikt modeller av energigemenskaper.


Obs. Anläggningens storlek motsvarar ca 54 villor med solceller på taket.

Comentarios


bottom of page