top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Energigemenskaper och lokala elnät i tätort och på landsbygd
Länsstyrelsen Halland vill öka kunskapen om energigemenskaper. Solceller och laddning av elbilar ställer nya krav på lågspänningsnätet. Lokal samordning i form av energigemenskaper och överliggande elnät kan fungera som kostnadseffektiva lösningar, vilka även fungerar som resurser för flexibilitet.


På detta webbinarium bjuder Patrik Ekheimer in nätverket för att lyssna på intresseorganisationen ”Sveriges Energigemenskaper” som förklarar vad energigemenskaper och virtuella elnät är och vilka nyttor de kan bidra med i såväl tätort som på landsbygd. Vidare kommer juridiska lösningar och lösningar för olika ägarformer att diskuteras.


Torsdagen 8 februari, kl.15.00-16.00.

Medverkande:Mats Karlström, entreprenör och systemlösare, styrelseledamot Sveriges Energigemenskaper.Lena Rainer, ordförande Sveriges Energigemenskaper.


Comments


bottom of page