top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

EU-rådet enat om energidelning och lagring av energi
EU-rådets har enats om att alla energikunder ska ha rätt till system för energidelning (användning, delning och lagring av egenproducerad energi) och att alla konsumenträttigheter ska utvidgas till slutkunder i system för energidelning.


Det här är en del av ett förslag på konsumentskydd som skakar om elmarknaden.

Vad betyder då det?De tre institutionerna i Bryssel; kommissionen, rådet och parlamentet är överens.

Det handlar om så kallad energidelning, det vill säga rätten och möjligheten att dela energi mellan olika leveranspunkter. Exempel: Du bor i en lägenhet i stan, men har en sommarstuga på landet där du har solpaneler. Med förslagen om energidelning så kommer det bli möjligt att ”räkna av” elproduktion från din sommarstuga när du konsumerar el i din lägenhet i stan. Så länge de båda leveranspunkterna ligger i samma elprisområde och att produktion och konsumtion sker inom samma avräkningsperiod Målsättningen är att detta ska ske utifrån samma förutsättningar som gäller för en villaägare som konsumerar sin egen solel innanför elmätaren dvs. utan några tillkommande skatter eller elnätsavgifter som ”begränsar” konsument och producent.


Riktigt bra beskrivs det här av Per Everhill på Tekniska verken.

  • Eftersom skattefri el blir oerhört mycket billigare än el köpt från en elhandlare (För att vara exakt 49 öre/kWh billigare i skrivande stund) kommer elkonsumenter som har råd att investera i egen eller delägd elproduktion att göra det. Enligt vissa varianter av förslaget räcker det till och med att hyra en anläggning. Det kommer definitivt styra mer kapital till nya investeringar i förnybar elproduktion.

  • Nätavgiften blir sannolikt svårare att komma undan med tanke på den stundande övergången till mer effektbaserade tariffer. Men har du en rörlig energibaserad elnätavgift ska även den räknas av för de kilowattimmar som kommer från andra leveranspunkter.

  • Detta kommer leda till mindre handelsvolymer på den resterande elmarknaden. Som efterhand främst kommer bli en marknad för den som inte har råd att äga sin egen elproduktion. Och för att komplettera energidelningskundernas elbehov, till exempel nattetid för de som äger solel.

  • Elhandlare som kan erbjuda energidelning, exempelvis genom att sälja eller hyra ut andelar i elproduktion kommer ha en enorm konkurrensfördel jämfört med elhandlare som enbart köper och handlar med el på elbörsen.

  • Innebär det här elskattens död? Delvis ja, för alla som har råd med egen elproduktion kommer kunna undvika elskatt för stora delar av sin elkonsumtion. Medan elkunder som redan idag lever på små marginaler kommer vara kvar i dyra elavtal och med en elskatt som ständigt indexuppräknas. Hur stor del av dagens 25 miljarder i elskatt kommer återstå om några år? För huvuddelen av skatten kommer redan idag från konsumenter då industrin sedan länge i princip är skattebefriad.

  • Förslagen föreslås gälla ” All households, small and medium sized enterprises and public bodies”. Småföretagarna står sannolikt först i kön för att kunna dra nytta av denna reform, men även kommuner kommer alltså kunna flytta kilowattimmar mellan leveranspunkter utan skatt och elnätsavgifter.
Comments


bottom of page