top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

I Europa är 2.250 energikooperativ igång och en dold tillväxtTillväxten av energigemenskaper drivs av faktorer som teknologisk utveckling, förändrade lagar och regleringar, samt ett ökat intresse för hållbarhet och självförsörjning på energiområdet.


I länder som Tyskland, Nederländerna, och Spanien, där det finns starkt stöd från både regeringen och civilsamhället, har energigemenskaper blivit mer framträdande.

En uppdaterad siffra på antalet energigemenskaper i Europa, kan hämtas från organisationen REScoop. 2023 fanns det 2.250 kooperativ med totalt 1,5 miljoner medlemmar registrerade. Det finns en dold tillväxt av initiativ som inte går att mäta för variationen av teknik är stor och geografisk placering av energigemenskaper registreras inte och det gör det svårt att skapa en enhetlig modell.


I exempelvis Kalifornien är information inte heller lättillgänglig eftersom det ständigt förändras med nya initiativ och projekt som startas. Energiinitiativ i Kalifornien täcker en bred skala av modeller, inklusive gemenskaps-drivna solenergiprojekt och energilagringsprojekt. Kalifornien har varit en ledare i utvecklingen av mikronät, småskaliga elnät som kan fungera oberoende av det större nätet och varit en föregångare i USA när det gäller att anta lagar och politik som stöder utvecklingen av förnybar energi och energigemenskaper.


Den senaste lagändringen för att stimulera tillväxt ev energigemenskaper är den s.k.

Community Choice Aggregation (CCA): Dessa CCA-program tillåter städer och län att inköpa och/eller generera el för sina invånare och företag. Detta skapar en lokal kontroll över elinköp, ofta med ett fokus på förnybara energikällor. Kalifornien har flera aktiva CCA-program, vilka är bland de mest framstående exemplen på energigemenskaper i staten. Ett annat tillåtande som lagstiftaren har öppnat för är Solenergigemenskaper (Community Solar): Dessa projekt tillåter hushåll och företag att dra nytta av solenergi utan att behöva installera solpaneler på sina egna tak. Istället investeras i solparker på annan plats som möjliggör ett deltagande oavsett var man bor eller om man äger boendet. Energikooperativ är lite mindre vanliga dvs. där medlemmarna äger och driver sin egen energiproduktion genom förnybara källor som sol eller vind.


Comments


bottom of page