top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Gotländska bygden går samman för att bygga solcellsparkGotlands viktiga satsning för att möjliggöra en större lokal fossilfri elproduktion - ett angeläget arbete för att minska klimatbelastningen och bidra till att uppfylla Parisavtalets intentioner.


Genom energigemenskapen kan de med ny teknik och smart styrning producera och nyttja energi på ett klimatsmart sätt. Det finns ett starkt lokalt intresse att vara med och i dagsläget har de fått in över 170 intresseanmälningar. Alla hushåll, företag eller föreningar kan vara med, oavsett energianvändning eller om man redan har egna solceller. Man kan välja graden av ekonomiskt engagemang och stegvis investera i den gemensamma anläggningen.

Σχόλια


bottom of page