top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Gotland vill införa Energidelning i virtuella nät, vad måste hända för att det ska bli av.

Gotlands energikontor har tagit reda på det, de är extra sårbara på ön om elnätet slås ut och behöver tänka ut en alternativ plan så öborna blir motståndskraftiga.

Närliggande delning i lågspänningsnät underlättas tack vare nya regler från 1 januari 2022. Men möjligheten att kunna dela el över större områden, genom så kallade virtuella nät, saknas fortfarande.

Kollektiv egenanvändning och energigemenskaper öppnar även upp för invånare att saminvestera i solceller och batterier för virtuell egenanvändning, vilket idag inte är möjligt under den individuella egenanvändningens villkor om skattebefriad el.


Delar av slutsatser:

Den första är att Sverige ligger efter i processen att införliva EUs direktiv om energigemenskaper. Bristen på tydlig lagstiftning, juridisk person och definition är sannolikt en bidragande faktor till den låga förekomsten av energigemenskaper i Sverige idag.

- I den utsträckning som energigemenskaper kan bildas så har regeringen i sin bedömning endast gjort hänvisning till fysisk delning i IK-nät, och således inte tagit varit lyhörd för de många fördelar som virtuell energidelning medför.

- Det är elnätsägaren som måste sköta avräkningen mellan elmätarna hos de delande parterna. Utmaningen för elnätsägarna är således till största del administrativ, där system och rutiner skulle behöva skapas för att hantera och rapportera värdena för den delade elen. De rutiner finns det inte incitament för i dagsläget.

- Det finns inte någon modell för virtuell delning och att kollektiv egenanvändning inte beaktas i svensk rätt. Det finns ingen uppenbar föreningsform för energigemenskaper, där grundproblemet är att överföringen beskattas och avgiftsbeläggs som all annan elöverföring. Detta medför att delad el genom ett virtuellt nät inte skulle dra nytta av någon av de fördelar som ges till individuella egenanvändare i till exempel villor, eller som kan erhållas vid fysisk delning i IK-nät genom att efterlikna en individuell egenanvändare.


Rapporten hittar man hos Becquerel.

-Commentaires


bottom of page