top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Mikronätets energilager fungerar som en gigantisk powerbank

Följ resultatet på den interaktiva kartan. Kontakta Niklas Sjöberg för att veta mer.

I en unik satsning på lokal förnybar elproduktion på Arholma, har det installerats ett så kallat mikronät för att testa resiliens och gå i ö-drift.


Mikronätet består av två energilager med litium-jonbatterier, där det ena lagret även har solceller på taket. Ett kontrollsystem, mikronätets ”hjärna”, sköter styrningen och balansen mellan lokal elproduktion, energilagring och elkonsumtion, samt ser till att alla krav på elsäkerhet är uppfyllda.

Den lokala elproduktionen, med batterier och solceller på ön, kopplas till det centrala elnätet på fastlandet eller fungera frånkopplat som ett eget lokalt energisystem. Mikronätets energilager fungerar som en gigantisk powerbank som laddas upp när elen inte behövs och laddas ur när behovet av el är högt. Vid ett elavbrott på fastlandet kan mikronätet säkra elförsörjningen på ön. Vid avbrott övergår mikronätet i så kallad ”ö-drift” som ser till att elförsörjningen hanteras självständigt på Arholma under ett antal timmar beroende på den aktuella elanvändningen.

Comments


bottom of page