top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

20 km eget nät, morot för franska EnergigemenskaperFranska regeringen har godkänt ett förhandsdirektiv som ger medlemmar i energigemenskaper rätten till egenkonsumtion inom 20 km avstånd.


Med de nya reglerna kan kollektiva egenkonsumtion initiativ sträcka sig upp till 10 km i tätort och upp till 20 km på landsbygden. Denna omkrets anger avståndet mellan de två längst borta deltagarna inom en energigemenskap. För att uppfylla dessa uppdaterade kriterier måste den organiserande juridiska personen fortfarande begära undantag från det tidigare avståndskravet.


"De kommuner som kan betraktas som landsbygd är de som tillhör kategorierna landsbygdsstäder, landsbygdsområden med spridda livsmiljöer och landsbygdsområden med mycket spridda livsmiljöer", har de franska myndigheterna förklarat. "De kommuner som kan betraktas som stadsnära till sin natur är de som tillhör kategorierna små städer." PV Magazine


I mars tydliggjorde Frankrike definitionen energigemenskaper efter en omfattande pilotfas. Konceptet med en energigemenskap förenar närliggande konsumenter och producenter av solcellsenergi till en enda självkonsumerande enhet.


Likaså har andra europeiska länder, såsom Italien, Spanien och Portugal, genomfört åtgärder för att underlätta tillväxten av samhällen.

Comments


bottom of page