top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Partiernas syn på delad energi efter valet. Vad nytt ?

2022 ställde Svensk Solenergi 16 kniviga frågor till partierna och här är svaren. De flesta partier får bara frågor om incitament för solenergi som mikroproducent, solparks uppbyggnad och regelverk.


Här kommer några frågor & svar. Hela sammanställningen som Svensk Solenergi har tagit fram kan läsas här.


Har ni någon plan för hur andra hushåll än de i småhus ska kunna vara med och satsa på solkraft? Hur ser planen ut?


Centerpartiet: Vi vill att det ska bli möjligt att köpa andelar i mikroproduktion av el även om du själv inte bor på en gård eller i en fastighet där solcellerna är belagda och räkna av det på elräkningen. Vi vill också ge möjlighet till skatteavdrag för andelsägare i mindre solcellsanläggningar på flerfamiljshus och underlätta för lokala energigemenskaper


Miljöpartiet: Miljöpartiet vill göra det mer lönsamt och mindre krångligt för boende i flerbostadshus att satsa på solelen. Vi vill införa en skattereduktion även för andelsägd el och göra det enklare och billigare att överföra egenproducerad el mellan olika byggnader och fastigheter inom ett energikooperativ.


Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill ha andelsägda produktionsanläggningar med samma regler som för småhusägarna.


Socialdemokraterna: Elektrifieringsstrategin som beslutades under våren, innebär att regeringen tar ett helhetsgrepp om de möjligheter och utmaningar vi ser framför oss på hela elområdet.


Moderaterna: Vi har inget sådant förslag i nuläget.


KD: För de som inte har ett eget tak – till exempel att man bor i ett flerbostadshus – eller saknar förutsättningar att själv investera i egenproducerad el skulle det behövas ekonomiska incitament för kooperativa energilösningar. Det behöver göras en närmare utredning kring vilka effekter som skulle kunna uppnås om följande förslag läggs fram: Sänkt eller till och med slopad energiskatt för medlemmar som köper förnyelsebar el från kooperativa föreningar, vidare att tillåta investeraravdrag för privatpersoner i kooperativa föreningar, samt att kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris inte ska uttagsbeskattas.


Sverigedemokraterna: Det finns idag goda möjligheter att vara delägare genom ekonomiska föreningar eller andra former av samägande om man själv inte har ytor att installera solceller på.Comments


bottom of page