top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Energigemenskap en del av lösningen i regeringens åtgärdsplanI åtgärdsplanen för ett flexibelt elsystem är energigemenskaper en modell för att organisera energilager, laddbara bilar och smarta hem. Står i Energimarknadsinspektionens sista delrapport december 2023.


Så här skriver de bl.a om småskalig energiproduktion::

"Eftersom analysen är inriktad på vintrarna de kommande åren görs bedömningen att småskalig elproduktion inte kommer ha något betydande direkt bidrag till flexibilitet. Däremot är solcellsanläggningar delvis en drivkraft till investering i småskaliga energilager och leder på så vis till indirekt ökad flexibilitet året runt. På sikt är det möjligt att småskalig elproduktion tillsammans med småskaliga energilager, laddbara bilar och smarta hem bidrar med nytta och deltar på både lokala och nationella marknader – i synnerhet om de kan organiseras, exempelvis i form av energigemenskaper."


I åtgärdsförslag nr. 5 och 8 förklarar de möjligheterna på detta sätt:


"Ei bedömer att det finns ett behov av att möjliggöra delning av relevant information mellan och inom både hushåll och företag så som information om elanvändning, elproduktion, kostnader och intäkter. Detta i syfte att främja medborgarnas tillgång till information som är av relevans för beslut kopplade till val av avtal, investeringar i teknik och bildandet av kollektiva initiativ så som energigemenskaper som kan möjliggöra och främja efterfrågeflexibilitet både på kundnivå och kollektiv nivå. Ei avser att inleda en dialog med branschen i frågan.


EI avser också:

att följa utvecklingen av energigemenskaper och delning av el i syfte att identifiera eventuella åtgärder som kan behövas för att säkerställa medborgarnas möjligheter att bilda och delta i energigemenskaper och dela energi. Ei bedömer att det finns ett behov av att utreda frågan om virtuell delning av energi då mycket pekar på att virtuell delning skulle kunna främja investeringar i förnybar energiproduktion och ökad efterfrågeflexibilitet. EU-kommissionen har i mars 2023 lämnat förslag till ändringar i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet som berör frågan om bland annat virtuell delning av energi, varför Ei bedömer det lämpligt att avvakta med att utreda frågan till dess att översynen är genomförd.


Svårt att veta vad de verkligen vill att vi ska få ta tag i men ett steg i rätt riktning är det.

Den del av EUs förslag på ändringar i elmarknadsförordningen som handlar om energigemenskaper kan läsas här

Comments


bottom of page