top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Solenergi – så tyckte de olika partierna 2022. Energidelning som en del av elsystemet

Inför valet ställde Ellevio samman vad våra olika partier tycker om solenergi i det svenska elsystemet. Sammanställningen utgår ifrån vad partiernas talesmän säger samt vad som står på deras hemsidor och i valmanifest/partiprogram.


Frågor Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin

Vad anser Centerpartiet om solenergi?

– Centerpartiet vill se en mångdubbling av den svenska produktionen av solel de kommande åren. Det ska ske genom en snabb utbyggnad av fler solceller på tak, fasader och mark. Solel har potential att nå minst 15 procent av den svenska elanvändningen år 2030.

Vi vill se en nationell strategi för solel, som bör innehålla tydliga mål och insatser och där ett planeringsmål för 15 TWh solel sätts upp under kommande mandatperiod. Vi vill också att det ställs krav på att statliga byggnader ska förberedas för solceller vid nybyggnation och större renoveringar. Vi vill också ta vara på privatpersoners engagemang för egenproducerad solel.


Vad anser Kristdemokraterna om solenergi?

Partiet hänvisar till sin motion som fastslår ”att solenergi är en viktig klimatsmart del i vårt energisystem och har stor utvecklingspotential i Sverige.”

Kristdemokraterna tycker att: ”Det är bra att privatpersoner som egenproducerar förnybar el med solceller har möjlighet att sälja överskottet till elhandelsföretag eller elnätsbolag.”


Miljöpartiets energipolitiske talesperson Lorentz Tovatt

Miljöpartiet vill ha en nationell strategi för svensk solenergi, där ett planeringsmål för 30 TWh solel till 2030 ska ingå. Det är 30 gånger mer än vi producerar idag. För att nå detta mål krävs en palett av åtgärder. Det handlar dels om att nya solceller måste väga tyngre i relation till andra intressen när Länsstyrelserna fattar beslut. Idag får exempelvis nya parker på jordbruksmark i princip alltid avslag - trots att forskning visar att det finns goda synergieffekter mellan just jordbruk och solpaneler. Men det handlar också om att göra det mer lönsamt och mindre krångligt för boende i flerbostadshus och villor att satsa på solel.
Comments


bottom of page