top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Systemstöd får en energigemenskap att växa

Energiomställningen kommer innebära nya regler och villkor som svar på de fysiska utmaningar elnätet utsätts för när vi nu förändrar vårt sätt att använda el i våra grannskap. Det är tydligt att stora förändringar i vår omvärld påverkar Sveriges elnät, säger Mats Karlström på ett seminarium.

Man kan inte påverka dessa starka krafter som enskilda enheter utan det behövs gruppdynamik. De förändringar som är på gång påverkar ekonomiska fördelar med egenproducerad el och timprisstyrning av laddboxar och för värmepumpar. Fysiken kommer i allt större utsträckning kassera dagens affärsmodeller eftersom elnätets transformatorer längst ute i näten inte kan hantera de nya fysiska påfrestningarna. Det är dags att förändra sättet vi använder elnätet där vi bor.

Det är viktigt att upprätta samarbete med hjälp av modern teknik och smarta nät där alla är deltagare, inte bara betalare. De som bor och verkar i 400V näten kan bidra till ett bättre elnät om vi får samverka med nätägaren i landet. Så energigemenskaper handlar om så mycket mer än koncession och kWh.

Ett exempel är att de samlar stark gemensamt engagemang att påverka hur och när vi tillsammans använder och levererar el. Vi kan minska behoven av att bygga om nätstationer genom att lagra och styra laster gemenskap och således frigöra flexibilitet och resurser till de delar av nätet som måste byggas om.

Comments


bottom of page