top of page

Städer & Regioner

Det kan vara bättre att skala ner modeller för att göra de tillgängliga och tillämpbara på de lokala platserna där vi bor. Lokala initiativ behöver stöd av lokala myndigheter  - från byalag till tätort - med verktyg och koncept för att skapa en energieffektiv framtid. I Sveriges Energigemenskapers samtal med regioner ska vi stödja de förvaltningar och de många organisationer som arbetar i lokal skala.

bottom of page