top of page

Webinar: Genus
som drivkraft i Energigemenskaperen

Vilka är genusperspektiven i energiinnovationer? Om man inte tar hänsyn till kön, vad  händer då? Hur använder man en jämstäld budgetering för att uppnå effektiv energi- och stadsplanering. Utanför Sverige finns lyckosamma exempel att inspireras av.

10 DECEMBER 08.30-10.00

Maja Bosnic är en passionerad expert på offentlig finansiell förvaltning och genuskänslig budgetering med 20 års erfarenhet av internationella utvecklingsprojekt. Maja var teamleader för ett av de största globala projekten för "Gender Budgeting in Ukraine" projekt finansierat av SIDA (2013-20). I sitt arbete med internationella finansinstitut, som Valutafonden (IMF) och Världsbanken (WB), har hon samarbetat med WB PEFA i 

utveckling av verktyg inom "Gender Responsiveness in Public Finance".

Är energigemenskaper en värdefull drivkraft för energiomställningen?

Ett seminarium vid 2 unika tillfällen: Om att ställa om och leva med de solenergiresurser som skördas, lagras och fördelas lokalt.

Om att bryta upp från gamla beteenden.

Om att förstå värdet av gemensam solenergi.

Gäster och agenda: 

Del 1

 • Interaktion mellan människa och energi
  Maria Wolrath samtalar med Nina Worbs om den moderna människans energifotavtryck, det är svårt att begära att människor ska avstå. Men vi kan bidra lättare kollektivt genom att ändra riktning, gå med och inte emot våra behov. 

 • Samtal med deltagare! 

 • Teknik-lösarnas falska hopp
  Maja Bosnic -  Enligt FN:s klimatrapport måste vi minska vår konsumtion om vi ska bromsa uppvärmningen. Samtidigt kommer tekniska lösningar fördubbla klimatsmart energiproduktion så vi kan fortsätta som vanligt, slösa och spara samtidigt? Kan vi lära oss att leva i båda dimensionerna. 

 • Samtal med deltagare! 

 • Energieffektivisering tenderar att öka konsumtion
  Mats Karlström -  "Jevons paradox" säger att teknisk utveckling som ökar energieffektivitet tenderar att medföra ökad konsumtion. Exempel är LED-lamporna. vi lyste upp mer. Tekniken i sig kommer inte rädda oss. Vi behöver verktygen för att förändra vår livsstil. 

 • Samtal med deltagare!

10 DECEMBER 08.30-10.00

Fortsättningen

Del 2
Andelsägande är en drivkraft.
Pelarna som får en energigemenskap att blomstra.
Största påverkan har vi individer som grupp.
Tippa över till ett nytt beteende.

Tidsstegen och allianser

bottom of page