top of page

Our Services

For you as private person

For private individuals, we introduce to groups the Roadmap that takes you through the challenge of starting up the energy community. Knowledge is the strongest tool together with creating room for real action locally. We help with dialogue with electricity grid companies, permit processes and available financial support in the start-up.

For public sector

For municipalities and energy public offices, we arrange knowledge hubs, on-site and online seminars, workshops for fulfillng community ideas throughout Sweden (target groups). We inspire about technology, collaborations, sustainability values ​​and what the regulations allow today and what may affect us in the future. Knowledge and inspiration are extremely important.

For your company

For companies, the potential is almost limitless, we support groups of (SME) companies in many ways with tailor-made assignments. It may concern lobbying locally where new concepts and possibilities needs to be anchored in the start. We support with project management between those involved in housing areas, commercial premises, agriculture and in rural areas. We initiate collaborations you have not thought of.

Våra tjänster som "one stop shop" för en energigemenskap

One stop shop betyder att du kan välja och vraka bland olika tjänster beroende på ert behov och kunnande. Självbestämmande för oss betyder att energigemenskapen har egen expertis eller resurser och kan bibehålla kontrollen där de har styrkor.

Teknisk rådgivning och planering: Hjälp med att planera för energisystemet, underlätta beslut för solpaneler och andra energikällor, batterilagring och annan förnybar energiteknik. Våra expterter (medlem med erfarenhet) möter deltagarna för att förstå deras energibehov, mål och förutsättningar. Detta inkluderar att samla information om energiförbrukning, budget, tillgängligt utrymme och lokala förhållanden

Finansiering och ekonomisk rådgivning: Tillgång till finansieringslösningar, bidrag, och ekonomiska modeller som kan stödja etableringen av energigemenskapen. Alla behöver från början begripa den initiala investeringar, löpande kostnader och potentiella besparingar. Detta kan inkludera en jämförelse av andra tekniska lösningar som gjorts på marknaden.

Installation och drift: Planering och förankring till medlemmar om återbetalningstider och ROI för investeringar för gemenskapen och värdet för var och en. Presentationer och förankring av dessa sker med våra (medlems) konsulter. Miljöbedömning: Hur ser de miljömässiga fördelarna ut med den föreslagna lokala energin, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad energieffektivitet. Rådgivning om samarbete med installation och underhåll av energisystemen och anslutning till elnätet.

Regulatorisk och juridisk support: Rådgivning kring lagar och regler som gäller för energigemenskapen, vissa tillstånd och avtal. Hjälp med att navigera genom de kommande nödvändiga tillstånden, från EU-håll till regionala och nationella regler och bestämmelser.

Administration och förvaltning: Hjälp med att navigera i upphandling av energigemenskapens system som fördelar energiproduktion och konsumtion i realtid för att säkerställa optimal drift och identifiera möjligheter till förbättringar. Fortsatt rådgivning: Löpande stöd och rådgivning för att anpassa och förbättra systemet baserat på förändrade behov eller nya tekniska möjligheter.

Teknisk support och medlems-service: Rådgivning om hur löpande teknisk support och kundservice har löst problem som uppstått i andra projekt inom Norden. I det här läget är samarbetspartners redan etablerade och vi behövs bara för att sprida er framgång.

Utbildning inför beteendeskifte: Utbildningsprogram och informationsresurser för att öka medvetenheten och förståelsen bland deltagare i energigemenskapen. Komplexiteten mitt i processen är svår att greppa, det blir lätt lite väl teknikoptimistiskt. Teknik är en avgörande faktor, men gruppen lär sig se på omställningen som ett beteendeskifte på flera plan.

Ta ett initiativ till Energigemenskap

Ett initiativ är enkelt! Vi behöver bli många. Det handlar om att en grupp av individer samlas för att tillsammans dela en vision och ett mål som bidrar till en stark intern sammanhållning och start. Gruppen formulerar en vision i en text. Berätta din story! Sprid den med oss! 

Skärmavbild 2024-05-30 kl. 17.49.26.png
Vi är inte klara med kart
fakta ännu - kommer mer! 
Ta del av deras berättelse i spännande filmklipp!
Designverktyg:Axel Schnurer /Leon Lööv
bottom of page