top of page

Membership

We are a cross-sector network that will facilitate the formation of energy communities and the implementation of energy sharing. Our members, company and organization members get the latest knowledge about energy and system solutions and a range of other services so that together we make it possible for Sweden to keep the plan for renewable energy 2030.

Welcome!

Member private
12 month supporting membership  -  SEK 200 (VAT SEK 0)

Members vote at the annual general meeting, receive newsletters and digital forums to participate in.

Registration

With registration, you will receive a confirmation of your membership and information before payment and a contact with us by phone.

Teckna medlemskap

Vi kontaktar dig och lägger

upp ditt medlemskap.

Jag har läst och förstått Sveriges Energigemenskapers integritetspolicy Insamling och behandling av personuppgifter. Vi hanterar personlig information med hög integritet och inhämtar endast information som är nödvändig och relevant för vår verksamhet. vi avser att skydda personuppgifter som vi samlar in och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifter *

bottom of page