top of page

Får du betala för grannens solpanel?

Mats Karlström om systemskiften:

Entreprenör och systemlösare inom planerbar konsumtion, styrelseledamot Sveriges Energigemenskaper och medgrundare i Ferroamp

- Det är inte nödvändigtvis fel på stödet för solel på hustak med lokala batterier, utan bara på att elnätsanvändningen gjort att vi nått ett vägval mellan olika framtida vägar, inte vägens ände. Stödet kanske ska styras om och 60-öringen kan användas till modern hållbar systemteknik.


Ett av vägvalen är att förbjuda solceller och/eller stoppa stöd för solceller och batterier Då blir det lättare för nätägare att hantera oroblemen och man kan fortsätta som förut. Resultatet blir, orättvis nytta för de som hunnit få upp solceller, begränsning av förnybar energiproduktion samt möjligheten att utnyttja en distribuerad investeringsresurs där engagerade medborgare blir mer medvetna om kostnader och utmaningar relaterade till energifrågor. Förutom att det skulle vara allmänt trist att stoppa något som engagerar så många nya solcellsägare, adresserar man inte utmaningarna med fjärrstyrd samordning av laddare och värmepumpar till den billigaste timmen som orsakar spänningsfall utan kontroll.


Ett annat kreativt alternativ skulle kunna vara att styra om dagens omoderna reglering med individuella nätanslutningar och låta oss gå samman i villaområdet och styra på en gemensam anslutning vid den gemensamma nätstationen. Lämna besluten och kontrollen till oss som bor i ett område som betjänas av en nätstation.

 

Vi behöver inte byta ut nätstationer, utan utnyttja dom bättre istället! Ge oss möjlighet, både praktisk och ekonomisk, att styra dynamiskt och råda över vår egen elanvändning med produktion och effektkontroll tillsammans, som en samfällighet. Vi kan kontrollera överproducerad solenenergi och sprida ut lasterna över de billigaste timmarna utan att "vår" nätstation överbelastas, ungefär som man samordnar individuell och gemensam elanvändning i en BRF med en nätanslutning. Då skulle vi gå vidare till något bättre och inte stanna eller gå bakåt... Vi som bor eller driver företagande i ett område har den största motivationen att ha en väl fungerande nätstation. Vi vill också ha rådighet över vår egen situation. Den solel vi väljer att installera och kontrollera med lagring eller smartare användning, är billig energi.

 

Om vi väljer att gå samman för att hantera överproduktion skapar vi större flexibilitet och kontroll över dygnet. Förutom den solenergi vi väljer att exportera, skulle den styrbara flexibiliteten bli en resurs för både balanstjänster och lokala nätnoder. Vi behöver givetvis utveckla regler för hur vi samarbetar med lokala nätägare (smart Grid i verkligheten). De som inte vill vara med behöver inte, men för dom av oss som vill, skulle det skapa nya möjligheter.
 

Är det inte svårt att uppnå detta? Jovisst, men alternativen vi står inför är alla svåra och ger sina konsekvenser. Omställning betyder anpassning för att få många komplexa faktorer att samverka. Vill vi söka nya moderna metoder som passar vårt nuvarande och framtida elbehov eller vill vi klämma in framtiden i nuvarande boxar?

Replik från Mats på denna artikel från Tidningen Näringslivet och Per Everhill på Tekniska Verken.

bottom of page