top of page

Hantering av personuppgifter enligt GDPR​

När du vänder dig till Sveriges Energigemenskaper, anförtror du dina uppgifter till oss. Vi värnar om din integritet och vi har interna regler för hur mottagna uppgifter hanteras.

Vilken information samlar vi in och varför

När du kontaktar oss, ber vi dig vanligen om personuppgifter som namn, organisation, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används för att komma i kontakt med dig och den organisation du representerar. När du ingår i ett av vårt nätverk eller deltar i ett möte använder vi din e-post, telefonnummer och liknande för att delge dig relevant information.

 
Hur använder vi informationen i fråga

Vi samlar in namn och kontaktuppgifter samt mötesanteckningar från våra kontakter med externa parter för att på ett lätt och smidigt sätt få kontakt. I vår medlemsdatabas kan vi även lagra handlingar som är specifika för din verksamhet. Dessa handlingar har vi vanligen hämtat från offentliga databaser. Framtida kontakter som vi inleder avser endast de tjänster vi erbjuder.

Åtkomst och uppdatering av information

Vi är tydliga med vilken information vi samlar in och varför. Om du vill veta vilken information vi har samlat in, kan du kontakta eller skicka epost till Kontakt. Om inte informationen måste sparas av juridiska eller giltiga affärsmässiga skäl, kan du be oss ta bort dina uppgifter från våra medlemsdatabas. 

Sveriges Energigemenskaper delar inte personuppgifter

Vi delar inte erhållna personuppgifter med organisationer, företag eller personer utanför vårt nätverk. Vårt nätverk består av våra medlemmar, partners, samarbetspartners, anställda och underleverantörer. De uppgifter våra underleverantörer erhåller är begränsade till för att kunna utföra uppdragen som de har.

 
Nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev skickas endast till part har begärt att få ett visst nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev kan alltid avbeställas.

 
Gallring

Personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att bevara dem för att fullgöra syftet med uppgifterna.

bottom of page