top of page

Vad är flexibilitetsmarknaden och balanstjänster? 

Goal_7_RGB_Svenska__TARGET-7.2.png

Energimarknaden, flexibilitetsmarknaden och balanstjänster är alla delar av den övergripande energiinfrastrukturen, men de fyller olika funktioner och har olika syften:

 

Energimarknaden handlar med själva energin, flexibilitetsmarknaden fokuserar på att hantera variationer i efterfrågan och produktion genom att justera belastningen eller produktionen i realtid, medan balanstjänster används för att balansera efterfrågan och produktion av el i realtid för att matcha det aktuella behovet med tillgänglig kapacitet.

 

1. Flexibilitetsmarknaden syftar till att hantera variationer i elproduktion och efterfrågan genom att tillhandahålla mekanismer för att justera belastningen eller produktionskapaciteten i realtid. Flexibilitet i energisystemet är avgörande för att hantera oväntade fluktuationer och säkerställa en pålitlig elförsörjning. Flexibilitet kan komma från olika källor, inklusive lagring, flexibel förbrukning (t.ex. smarta elnät och förbrukare), eller flexibel produktion (t.ex. genom reglering av kraftverk).

 

2. Balanstjänster är de tjänster som används för att balansera efterfrågan och produktion av el i realtid för att matcha det aktuella behovet med tillgänglig kapacitet. Dessa tjänster inkluderar frekvensreglering, spänningsreglering, och reserver för att hantera plötsliga fluktuationer i elsystemet. Balanstjänster kan tillhandahållas av olika aktörer, inklusive elproducenter, elnätsföretag och specialiserade tjänsteleverantörer.

 

Vi hjälper er med Optimering av ditt hem

bottom of page