top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04.30.png

KORT OM ORTENS LOKALA ELNÄT

Det finns två sätt att tillåta energidelning i elnätet på orten. 

 

Virtuellt elnät

  • Elen distribueras mellan energigemenskapens medlemmar i det allmänna kommunala elnätet.

  • Avräkningen görs med lokala nätägarens smarta elmätare (som måste vara dubbelriktade).

  • Man lagrar ett mätvärde under ett givet tidsintervall.

 

Eget lokalt fysiskt elnät  (vilket är tillåtet sedan januari 2022) även kallat mikronät eller lågspänningsnät kan byggas mellan byggnader och närliggande fastigheter för att dela el mellan dessa.

Dessa används än så länge främst i flerfamiljshus.

bottom of page