top of page

Våra tjänster

För dig som privatperson

I projektform. För privatpersoner sätter vi igång grupper som vill starta upp energigemenskapen. Verktygen är energikartläggning och lokal nuläges-koll som ska skapa handlingsutrymme lokalt. Vi utför el-analys av effekterna som påverkar flera byggnader, sorterar hinder. värden och tillstånd som behövs och presenterar ekonomiska stödpengar som kan finansiera delar av uppstarten.

För offentlig verksamhet

I projektform. För kommuner och energikontor arrangerar vi kunskapsutbyten, seminarier på plats och online, workshop som testar energigemenskap idéer i hela Sverige för utvald målgrupp. Vi lär ut om teknik, samarbeten, hållbarhetsvärden och vad regelverket tillåter idag och vad som kan påverka oss framåt. Kunskap och inspiration är jätteviktiga.

För ditt företag

I projektform. För företag är potentialen stor och vi stöttar grupper av (SME) företag på många sätt med skräddarsydda uppdrag. Det kan beröra lobbying lokalt där nya begrepp och möjligheter görs begripliga i genomförandet. Det behövs drivande projektledning mellan inblandade i småhusområden, kommersiella lokaler, lantbruk och på landsbygd . Vi initierar samarbeten ni inte har tänkt på.

Våra tjänster som "one stop shop" för en energigemenskap

One stop shop betyder att du kan välja och vraka bland olika tjänster beroende på ert behov och kunnande. Självbestämmande för oss betyder att energigemenskapen har egen expertis eller resurser och kan bibehålla kontrollen där de har styrkor.

Teknisk rådgivning och planering: Hjälp med att planera för energisystemet, underlätta beslut för solpaneler och andra energikällor, batterilagring och annan förnybar energiteknik. Våra expterter (medlem med erfarenhet) möter deltagarna för att förstå deras energibehov, mål och förutsättningar. Detta inkluderar att samla information om energiförbrukning, budget, tillgängligt utrymme och lokala förhållanden

Finansiering och ekonomisk rådgivning: Tillgång till finansieringslösningar, bidrag, och ekonomiska modeller som kan stödja etableringen av energigemenskapen. Alla behöver från början begripa den initiala investeringar, löpande kostnader och potentiella besparingar. Detta kan inkludera en jämförelse av andra tekniska lösningar som gjorts på marknaden.

Installation och drift: Planering och förankring till medlemmar om återbetalningstider och ROI för investeringar för gemenskapen och värdet för var och en. Presentationer och förankring av dessa sker med våra (medlems) konsulter. Miljöbedömning: Hur ser de miljömässiga fördelarna ut med den föreslagna lokala energin, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad energieffektivitet. Rådgivning om samarbete med installation och underhåll av energisystemen och anslutning till elnätet.

Regulatorisk och juridisk support: Rådgivning kring lagar och regler som gäller för energigemenskapen, vissa tillstånd och avtal. Hjälp med att navigera genom de kommande nödvändiga tillstånden, från EU-håll till regionala och nationella regler och bestämmelser.

Administration och förvaltning: Hjälp med att navigera i upphandling av energigemenskapens system som fördelar energiproduktion och konsumtion i realtid för att säkerställa optimal drift och identifiera möjligheter till förbättringar. Fortsatt rådgivning: Löpande stöd och rådgivning för att anpassa och förbättra systemet baserat på förändrade behov eller nya tekniska möjligheter.

Teknisk support och medlems-service: Rådgivning om hur löpande teknisk support och kundservice har löst problem som uppstått i andra projekt inom Norden. I det här läget är samarbetspartners redan etablerade och vi behövs bara för att sprida er framgång.

Utbildning inför beteendeskifte: Utbildningsprogram och informationsresurser för att öka medvetenheten och förståelsen bland deltagare i energigemenskapen. Komplexiteten mitt i processen är svår att greppa, det blir lätt lite väl teknikoptimistiskt. Teknik är en avgörande faktor, men gruppen lär sig se på omställningen som ett beteendeskifte på flera plan.

Ta ett initiativ till Energigemenskap

Ett initiativ är enkelt! Vi behöver bli många. Det handlar om att en grupp av individer samlas för att tillsammans dela en vision och ett mål som bidrar till en stark intern sammanhållning och start. Gruppen formulerar en vision i en text. Berätta din story! Sprid den med oss! 

Skärmavbild 2024-05-30 kl. 17.49.26.png
Vi är inte klara med kart
fakta ännu - kommer mer! 
Ta del av deras berättelse i spännande filmklipp!
Designverktyg:Axel Schnurer /Leon Lööv
bottom of page