top of page

A big challenge

Mats Karlström om systemskiften

Entreprenör och systemlösare inom planerbar konsumtion, styrelseledamot Sveriges Energigemenskaper och medgrundare i Ferroamp.

 

 

I de sk. 400 Volts näten där vi bor och lever har förändrad användning av elnätet i form av solel och elbilsladdning gjort att vi riskerar ohanterlig trängsel i kablar och transformatorer. ​

Problemen i dess volym är relativt nya då det framförallt handlar om solelproduktion som producerar mest energi mitt på dagen och elbilsladdning som styrs till de billigaste timmarna på dygnet via fjärrstyrning av laddboxar.

 

Det är nya system och laddare som tillkommit under de senaste åren och som förväntas öka i omfattning på grund av ekonomisk och teknisk utveckling. Energigemenskaper agerar i huvudsak i denna del av elnätet. Där sätter den fysiska flaskhals som heter nätstation (där elnätets höga spänning transformeras till den användbara 400/230V vi har i våra hus) gränser för hur utvecklingen ska kunna fortsätta.

 

Hittills har försäljning av solceller baserats på privatekonomi och elbilsladdning kan ske utan större dramatik med hjälp av laddboxar som i allt högre grad kan fjärrstyras så att laddningen automatiskt sker på billigaste timmarna.​ Vi ser idag att allt fler kunder inte får installera solceller då det lokala nätet är överbelastat. Det är en fysisk gräns som kräver dyra uppgraderingar.

 

Vi ser allt fler elbilar på våra uppfarter men vi är bara i början av denna utveckling. Det traditionella och gammalmodiga sättet vi hanterar våra lokala nät håller inte för denna snabba tillväxt. Vi behöver nya regler och metoder för att samverka där vi bor om vi vill att utvecklingen ska kunna fortsätta. Om vi inte förändrar sättet vi hanterar våra lokala nät blir det orättvist och osäkert. Med hjälp av samordnad styrning, gemensamt ägande och engagemang, kan vi påverka våra elkostnader samtidigt som vi blir lönsamma resurser i elnätet.

bottom of page