top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Austerland Energigemenskap

Östergarns energigemenskap är ett projekt som möjliggör en större lokal fossilfri elproduktion på Gotland - ett angeläget arbete för att minska klimatbelastningen.


Nygarn Utveckling AB tog år 2018 initiativ till att undersöka förutsättningarna för ett lokalt energinätverk för hållbar utveckling på Östergarnslandet. Pengar har kommit från Energimyndigheten och EU/Leader som i etapper har använts för att ta fram ett gediget underlag. Austerland Energi Ekonomisk Förening är ett konkret resultat av detta arbete. Nu ska de bygga sin solcellspark vid Kräklings backe.

 

För att kunna bygga parken behövs markägare som arrenderar ut mark och Länsstyrelsens godkännande samt bygglov från Regionen och anslutningsmöjligheter till GEAB:s elnät. Allt detta ser ut att kunna uppfyllas i de markområden vid Kräklings Backe. I avtalet med GEAB finns en rätt att ansluta 2.6 MW el som motsvarar en solparksyta på ca 3 ha mark.

 

I ansökan till Länsstyrelsen har de fått ett principgodkännande för två områden och avslag på ett. Beslutet är överklagat och väntar svar från Mark- och Miljödomstolen.

 

Det som finns på plats idag är:
Arrendeavtal - En avsiktsförklaring och närmare villkoren för diskuteras med markägaren.
Samråd Länsstyrelsen - Ett principgodkännande, med förbehåll om en arkeologisk undersökning.
Försvarsmakten – utan invändningar
Bygglov transformatorbyggnad - Ansökan inlämnad till Regionen
Avtal finns med GEAB Elnät om kostnader och villkor för anslutning till GEABs elnät.
Avtal med GEAB Elhandel AB är i slutförhandling pågår om elhandel och affärsmodell för avräkning mot de som ansluter.
Entreprenör
Ett flertal offerter har tagits in avseende uppförandet av solcellsparken. Efter utvärdering är Austerland i slutförhandlingar med en anbudsgivare kring de närmare formerna och villkoren för byggandet av solcellsanläggningen.
Ekonomi
Styrelsen har gjort en kalkyl av de samlade kostnaderna för förarbete, planering och byggandet av anläggningen. Man räknar med en totalkostnad för projektet om ca 11.000 kr/installerad kW.

 

Genomförande ser i korthet ut så här:

Solcellsparken finansieras genom medlemsinsatser bestående av tecknade andelar i den ekonomiska föreningen. Medlemsinsatserna uppgår till 11 000 kr per tecknad andel om 1 kW. Andelarna bjuds ut till privatpersoner, företag, föreningar och organisationer, i första hand inom Östergarnslandet och i andra hand till intressenter över hela Gotland. Solcellsanläggningens storlek kommer vara beroende av hur många andelar som tecknas. Det arbetas för att hitta alternativa finansieringslösningar för att finansiera etapp 2 dvs. byggandet av en så stor anläggning som möjligt med andra medel än medlemsinsatser.

 

Medlemsavgift, medlemskap och bindande anmälan

Vi kommer under vårvintern gå ut med ett bindande erbjudande om att bli medlem i Austerland Energi Ekonomisk Förening. För att bli medlem ska man:

Erlägga en årlig medlemsavgift på för närvarande 200 kr.

Teckna avtal med föreningen om köp av elektrisk kraft

Erlägga en medlemsinsats för inköpta andelar till ett pris av 11 000 kr per installerad kW.

 Läs mer om det här:


Programmet Klotet på SR, 45 min intressant lyssnande. https://sverigesradio.se/avsnitt/producera-el-med-grannarna-for-planboken-och-klimatet

Comments


bottom of page