top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

BRF:er och EnergigemenskaperEtt första samtal i föreningen om att starta upp en energigemenskap kan vara att ta steget mot gemensamhetsel. Det lönar sig oftast oavsett om energigemenskapen blir av eller inte.


Gemensamhetsel i en bostadsrättsförening innebär att man säger upp allas el abonnemang i huset och ersätter det med s.k. IMD (Individuell mätning och debitering). På så sätt sparar man bland annat de uppsagda abonnemangens fast avgifter till nätägaren. I samband med detta blir föreningen momsregistrerad för el, det innebär att man kvittar momsen på eventuella investeringar i laddstolpar och/eller solceller. Det innebär också att man installerar en tjänst som heter Individuell Mätning och Debitering. För att föreningen ska kunna debitera lägenhetsinnehavarna kostnaderna för deras egen elförbrukning.


En förutsättning för att man ska kunna göra detta är att medlemmarna röstar för det på en stämma och att BRFen köper in en tjänst från företag som sätter in egna mätare för att mäta elanvändningen i varje lägenhet.


  • Den enskilda lägenhetsägaren slipper nätavgiften. Nätavgiften för föreningen ökar dock men med färre abonnemang sjunker de fasta kostnaderna och den totala avgiften. Som större kund hos elbolaget ökar också möjligheterna att förhandla fram ett bättre avtal.

  • I fastigheter med solceller kan den producerade solelen användas i alla lägenheter och inte bara i de gemensamma utrymmena. Genom att fördela större del av elproduktionen inom fastigheten istället för att sälja ut till elnätet för ett lägre pris kortas återbetalningstiden av anläggningen. Det gör det också lönsammare att bygga ut solcellsanläggningen.

  • Vid elbilsladdning kan hela fastighetens kapacitet användas och inte bara den som är dimensionerad efter husets driftsel. Det kan annars begränsa laddkapaciteten. När bostadsrättsföreningen har kontroll över effektuttaget i hela fastigheten kan elbilsladdningen, med utrustning för smart styrning, styras upp eller ner beroende på hur elanvändningen ser ut för stunden. På natten när förbrukningen är låg kan det då vara möjligt att använda hela fastighetens kapacitet och ladda fler bilar med högre hastighet än vad som annars varit möjligt.


Att tänka på

När alla abonnemang samlas i ett eller ett fåtal kan det göra att man behöver en kraftigare anslutning till elnätet med högre avgift. Det kan göra att en liten förening som tidigare haft ett abonnemang som baserats på säkringstorleken får ett dyrare effektabonnemang som helt eller delvis baseras på de timmar man använder som mest el. Det kan också leda till att man behöver bygga om elcentralen. Tillsammans gör det att en del av vinsten kan ätas upp.


Energigemenskap

Om fastigheten kopplas ihop med flera huskroppar (BRFer) med olika nätanslutningar så kan den egenproducerade elen användas i alla lägenheter och utrymmen i BRFerna oavsett vilken byggnad de sitter på. Det samma gäller lagrad el från batterier eller köpt el från elnätet. Det ger en effektivare och smartare fördelning.

Comments


bottom of page