top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Sunny Future vill att energigemenskap gör solel mer effektiv

Christer Ryygard, ägare i Sunny Future, tror på möjligheterna med energigemenskaper. Tekniken för en fastighet med solceller som energislag kan gärna utvecklas till bostäder i ett närliggande bostadsområde och integreras för flera byggnader tillsammans. Så här beskriver de energidelning i bostadsrättsföreningen Domnarvet 10 i Täby:


Ett bra exempel där energidelning kan spilla över till energiemenskaper är Domnarvet i Täby. Det som är speciellt med Domnarvet 10 är att det är en bostadsrättsförening för 30 företag med lokaler och nätanslutningar som delar dynamiskt på en och samma solcellsanläggning.

Energin från solen fördelas hela tiden mellan de olika företagen så de får el allt efter var och ens momentana behov. När det finns mer solel än som förbrukas i hela fastigheten så säljer alla 30 ut elen på nätet som vilka mikroproducenter som helst.

Så i denna anläggning är det inte de 588 SunPower-panelerna (265 kW) på taket som var utmaningen utan det ganska avancerade likströmsnätet med 30 växelriktare, 43 sk. solsträngsoptimerare, ca 8 km likströmskabel, en jättecool DC-central och bakomvarande mjukvara för realtidsjusteringar.


Christer tycker också att Skatteverkets förtydligande om solceller och batterier. Att använda batterier för att stötta elnätet med frekvenstjänster är självklart bra men det är inte syftet med det gröna bidraget. Så om det enbart är det batteriet används till så är det inte bidragsberättigande.


 — På ett webbinar som Svensk Solenergi arrangerade i december visade det sig att över 2000 personer har fått bidrag för batterier utan att de verkar ha solceller. Skatteverket har betalat ut mer än en miljard kronor bara i år och det finns risk att många kommer bli återbetalningsskyldiga.

Det är så klart viktigt att följa lagen. Det batteri som är inställt för att maximera egenanvändning kan i vissa fall vara konfigurerade för ö-drift (om elnätet går ner drivs huset med solceller och batterier). Dessa batterier kan också, utan att begränsa egenanvändningen, även delta som stödtjänster till Svenska Kraftnät.


Comments


bottom of page