top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Energigemenskaper saknar kvinnliga medlemmar och ledarskap

Vad som gäller för den övergripande energisektorn, är tyvärr också sant för den växande modellen av energigemenskaper. Även inom dessa medborgarledda initiativ finns det, trots de framsteg som gjorts, en könsskillnad när det gäller kvinnligt deltagande, genomsnittlig ägarandel, synlighet och representation i ledande befattningar. Dessutom kämpar energigemenskaper ofta med att attrahera kvinnliga medlemmar.


Studier visar att Jämställda energigemenskaper ökar den sociala acceptansen och förtroendet, de tenderar att vara mer effektiva och har ett bredare spektrum av aktiviteter. Ett exempel är projektet Life Loop.


Att involvera människor av alla kön i energiomställningen innebär att mer kompetens och kapacitet blir tillgänglig, något som behövs för omställningen av vårt energisystem. I själva verket en genus perspektiv på energiomställningen erbjuder möjligheten att utveckla en socialt rättvis energisektor som är fri från varje form av förtryck relaterat till ras, ålder, klass, etnicitet.Comments


bottom of page