top of page

Underlätta för energigemenskaper

Vi är en branschöverskridande nationell organisation som ska underlätta bildandet av energigemenskaper och genomförandet av energidelning. Våra medlemmar, företags- och organisationsmedlemmar får den senaste kunskapen om energi- och systemlösningar och en rad andra tjänster så att vi tillsammans möjliggör att Sverige håller planen för förnybar energi 2030.

Styrelse

Lena Rainer

Jenny Palm

Maja Bosnic

Mats Karlström

Cecilia Katzeff

Staffan Schartner

bottom of page