top of page

Ett systems användbarhetmärks först när den används

Optimera ditt småhus.
Sedan samplanera för flera byggnader

Magnus Sander.png

Magnus Sander, designar planerad konsumtion och produktion för byggnader och samarbetar med Sveriges Energigemenskaper för att möjliggöra energidelning i småhus.

Energigemenskap som avlastar elnätet – Så Fungerar Det

 

1. Minska Belastningen: Genom att öka egenkonsumtionen av producerad energi minskar du belastningen på det allmänna elnätet. Detta leder till lägre överföringsavgifter och energikostnader för dig.

 

2. Samverkan i Gemenskap: När flera husägare i ett område går samman och delar på energiresurserna, skapas större effektivitet och besparingar för alla inblandade.

 

Arbete med ytterligare Optimering

 

Smart Energianvändning: Genom att analysera och justera hur och när energi används, kan vi skapa jämnare förbrukningsmönster som leder till lägre kostnader.

Investeringar som Lönar Sig: Genom att identifiera de mest kostnadseffektiva lösningarna, som batterilager eller smarta elbilsladdare, kan vi maximera besparingarna.

 

Optimera först Ditt hem och bygg sedan Framtidens Energigemenskap

 

1. Personlig Energiöversikt: Få detaljerad insikt i ditt energibehov och användning, anpassat efter årstider och väder.

2. Automatiserad Energiplanering: Låt systemet optimera din import, export och lagring av energi baserat på spotpriser och ditt elavtal för maximal kontroll och effektivitet.

Ta Steget Idag: Vi kan bli redo att delta i framtiden för hållbar energiförvaltning.

Kontakta oss om detta!

Användare behöver ett sätt att förhålla sigtill utvecklingen och göra det användbart

Nyckeltal visar hur egenförbrukningen förändras när 6 byggnader slås ihop  

 

- Så fungerar det!

 

1. Ökad Egenkonsumtion: När medlemmarna i en energigemenskap använder mer av den energi de själva producerar, som till exempel solenergi, minskar efterfrågan och belastningen i det allmänna elnätet.

 

2. Ekonomiska Fördelar:  När medlemmarna använder mindre energi från det allmänna elnätet, minskar också deras kostnader. De slipper* en del avgifter som är kopplade till användning av el från nätet, som överföringsavgifter, energiskatt och moms.

* Att "slippa" är inte möjligt (I Sverige) idag men om energigemenskaper ska blomstra så  krävs ersättningsmodeller som en kompensation för att medlemmarna avlastar elnäten. 

 

Exempel med 5 Villor och 1 Lantbruk: Tänk dig en energigemenskap bestående av 6 hus. Om dessa hus börjar använda mer av sin egenproducerade energi och mindre från det allmänna elnätet, kommer deras totala import av energi från nätet att minska. Detta är ett praktiskt exempel på hur en energigemenskap kan bidra till att avlasta elnätet och samtidigt spara pengar. 
 

Resultatet omfattar 6 fastigheter: 2 villor med enbart konsumtion, 3 villor med konsumtion och solelsproduktion, 1 lantbruk med konsumtion och solelproduktion.

 

- Ytterligare möjligheter med optimering

1. Analysera för Bättre Optimering: Ett sätt att förbättra användningen av energi inom energigemenskapen är att identifiera fler möjligheter för att ytterligare optimera förbrukningen av el från nätet. Detta kan innebära att man justerar när och hur energin används, både över tid och mellan olika fastigheter.

 

2. Jämna ut Energiförbrukningen: Genom att analysera hur energiförbrukningen varierar över dygnet, kan man hitta sätt att göra förbrukningen jämnare. Detta kan innebära att man använder energilager eller styr energiförbrukande apparater och system så att de används vid de mest optimala tidpunkterna. Detta samarbete mellan fastigheterna hjälper till att balansera energianvändningen.

 

3. Ta Hänsyn till Elavtal och Priser: Genom att analysera historiska energipriser och detaljer i elavtalen, kan energigemenskapen lära sig när det är mest kostnadseffektivt att använda, lagra eller dela energi. Denna information kan hjälpa till att minimera de totala energikostnaderna för gemenskapen.

 

4. Underlag för Investeringar: Resultaten från dessa analyser kan också användas för att bestämma vilka investeringar som ger bäst avkastning för energigemenskapen. Till exempel kan det vara investeringar i batterilager eller smart styrda elbilsladdare, som kan bidra till ytterligare besparingar och effektivitet.

bottom of page