top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Byggkrisen bromsar utveckling i Sätras EnergigemenskapNya stadsdelen Sätra i Västerås får struktur av virtuellt elnät med radhus, villor, lägenheter för 2000 bostäder för delning av solenergi. Ambitionen är en stadsdel med plusenergihus, lågtempererad fjärrvärme och solpaneler. Tyvärr bromsas utvecklingen, byggherrar har dragit sig ur pg.a. lågkonjunkturen.


Finansiering: Energimyndigheten och Västerås kommun Modell: CEC eller/och REG*


Partners:

  • VÄSTERÅS STAD

  • MÄLARENERGI

  • MÄLARDALENS UNIVERSITET

  • BYGGAKTÖR, EKSJÖHUS

  • BYGGAKTÖR, KLARABO

  • WSP


Ambition är att Sätra ska bli en plusenergistadsdel det vill säga att den producerar mer el än den använder. I liknande energigemenskaper i Sverige, kommer man att ha två elnät. I Sätra däremot kommer man att ha ett elnät, men man kommer samtidigt att lägga ner tomrörssystem, som inte kostar så mycket, i reserv. Detta utifall lagstiftningen inte gör det möjligt för kunderna att köpa och sälja elen i samma elnät i den omfattning solcellerna producerar.


*Definitioner

CEC = Citizen Energy Communities. På svenska Medborgarenergigemenskaper

REC = Renewable Energy Communities. På svenska Gemenskap för förnybar energi

Definitionen kommer från EU - direktivet 2018:2001 och Europarlamentets och Rådets direktiv Elmarknadsdirektiv från 2019:944.

Här framhävs två typer av gemenskaper; "Medborgarenergigemenskap" och "Gemenskap för förnybar energi". Likheterna mellan gemenskaperna är många och skillnaderna är diffusa.


Comentários


bottom of page