top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Efterlängtad klartecken för energidelning i ny stadsdelPlanerad stadsdel i Örebro, är beviljat undantag från kravet på nätkoncession. Beskedet är ett stort steg i utvecklingen av Örebros nya stadsdel eftersom det ger klartecken för delning av energi inom och mellan fastigheter – något som också förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela Sverige.


Energimarknadsinspektionen meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden är beviljat undantag från kravet på nätkoncession, enligt 22 c § 2 IKN-förordningen.


Utvecklingen av den nya stadsdelan Tamarinden bygger på ett nära samarbete mellan Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB samt byggaktörerna Serneke, Peab Bostäder, Magnolia, Tornet och den lokala energidistributören E.ON. Arbetet som lett fram till Energimarknadsinspektionens besked har varit möjligt just tack vare samarbetet mellan de olika aktörerna och längs vägen har många samtal skett, bland annat med Regeringskansliets Infrastrukturdepartement, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.


I och med det nya beskedet kommer utvecklarna nu kunna minska behovet av köpt energi och öka andelen egenanvänd solenergi. De kommer även kunna bidra till att minska belastningen på det överliggande elnätet.  Förstudier visar att Tamarindens energilösning kan ge en energibesparing på 30 procent och minska effektbehovet 50 procent.

I den nya stadsdelen förväntas man kunna flytta in år 2025.


Kort om lokala elnät

En central punkt i arbetet är att Energimarknadsinspektionen (EI) tillåter energidelning genom elnätet på orten. Kallas ibland för virtuell energidelning. Det innebär i korthet att: 

  • Elen distribueras mellan energigemenskapens medlemmar i det allmänna kommunala elnätet.

  • Avräkningen görs med lokala nätägarens smarta elmätare (som måste vara dubbelriktade).

  • Man lagrar ett mätvärde under ett givet tidsintervall.

 

Ett annat sätt att är att Energidelning görs i lokala egna fysiska nät (vilket är tillåtet sedan januari 2022) kallas då mikronät eller lågspänningsnät och kan byggas mellan byggnader och närliggande fastigheter för att dela el mellan dessa. Detta gäller genom undantag från kravet på nätkoncession, enligt 22 c § 2 IKN-förordningen och för att få bindande besked ansöker man hos EI.

​Dessa används än så länge främst i flerfamiljshus.


Tror du Tamarindens teknik med enkelhet kan skalas upp i liknande områden?

  • Är det här information du har nytta av, något som saknas?

  • Skriv ett svar
Comments


bottom of page