top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Hammarby Sjöstads Energigemenskap

Den ekonomiska föreningen ElectriCITY Innovation samarbetar med Sjöstadsföreningens 53 bostadsrättsföreningar och dess 13 000 boende för att med fossilfria energikällor och smarta lösningar skapa en klimatneutral stadsdel till år 2030.

Energigemenskapen innebär att aktörerna i projektet tillsammans testar ett lokalt energisystem; med produktion av solel, ett mikroelnät med lastbalanserande funktioner och batterier som kan stötta upp den lokala tillförseln av el. Målet är att skapa ett hållbart kretslopp av energi, där stadsdelens boende blir så kallade ”prosumenter” av el genom att till viss del konsumera egenproducerad energi.

I samarbete med X

Finansierat av X


Läs mer här:
Comments


bottom of page