top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

HSB Södermanland delar ut solel andelar till medlemmar


HSB kooperationen erbjuder sina bostadsrättsföreningar solel till ett förmånligt pris för att tillsammans på ett kraftfullt sätt bidra till omställningen till förnybar energi.

Solcellsparken är en andelsföreningen där brf:eri HSB har möjlighet att köpa in andelar för upp till 90% av sin förbrukning.


Entreprenad: EnergiEngagemang Sverige

Finansiärer: Strängnäs kommun som äger marken och ett arrendeavtal är tecknat med Strängnäs Solcellspark AB som ägs av HSB Södermanland.


För att bli andelsägare betalar man en andelskostnad som motsvarar 25% av investeringskostnaden av parken och resterande betalas som ett rörligt elpris. En andel består av 100 kWh och kostnaden är 213kr/andel. Sedan kostar elen 29-30 öre/kwh för att täcka finansiella kostnader som räntor och avskrivningar och 10-12 öre/kWh för att täcka parkens övriga driftkostnader. HSB räknar med små förändringar över de kommande ca 30 åren.


Varje bostadsrättsförening har möjlighet att köpa upp till 90% av sin nuvarande förbrukning. Övriga 10 % köper vi in gemensamt från elmarknaden och redovisas separat på fakturan. Man

kan alltså inte ha ett separat elavtal för resterande förbrukning.


HSB är en kooperativ organisation som idag har nära 650 000 individuella medlemmar och cirka 4 000 bostadsrättsföreningar som medlemmar. Grunden i HSBs verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Comentários


bottom of page