top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Skattefri delning av energi

Nu kommer energigemenskaper kunna bygga ihop sina separata solcellsanläggningar med varandra utan att betala skatt för elen.


Det gör att vi kan dela energin utan att den beskattas. Det betyder att varje medborgare kan producera, lagra och dela energin med dina grannar. Det här visar på nytt tänk på hur vi använder vår el och öppnar också upp för ett mindre beroende av nationella energilösningar.


Bra för klimatet, bra för de som vill följa efter och bra för lokala initiativ som tillsammans vill sträva efter ett hållbar livsstil och välmående.


Den 27 mars 2024 fick fastighetsägarna i kvarteret Tamarinden besked från Skatterättsnämnden om att de solcellsanläggningar som man ska installera på sina fastigheter ska tolkas som enskilda installationer och inte beskattas.


I kvarteret Tamarinden bygger fem fastighetsbolag, i samarbete med Örebro kommun, en stadsdel med egen rådighet över delning av elenergi. Det är ett viktigt steg för att klara framtidens klimatutmaningar och kunna bidra till en hållbar elförsörjning.


Så sent som i januari 2024 kom ett annat avgörande beslut från Energimarknadsinspektionen om att det är lagligt att bygga ett delningsnät, ägt av fastighetsägarna själva. Ett s.k. bindande besked om undantag


Skatterättsnämndens besked om skattefri delning är en följd av det överklagande som de fem fastighetsägarna gjorde av ett tidigare beslut från Skatteverket. I detta hävdade myndigheten att ihopkopplade solcellsanläggningar mellan olika fastighetsägare ska betraktas som en gemensam anläggning, och därmed beskattas.


Med det nya beskedet kan fastighetsägarna i kvarteret bygga separata solcellsanläggningar på sina egna fastigheter och koppla ihop dem med varandra, utan att beskattas för energidelningen. Med separata tekniska lösningar kan man inte hävda att det är en gemensam anläggning och därför går Skatterättsnämnden emot Skatteverkets beslut.


Skatterättsnämndens besked kan dock överklagas av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.
Comments


bottom of page