top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Hur ställer sig partierna till Energigemenskaper

Det är glest mellan idéerna. Endast Centerpartiet har en tydlig idé om solenergi och delning mellan medborgare. Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna nämner inte ens solenergi som en förnybar energiresurs i energimixen.


Moderaterna:

De har ingen lösning om EUs krav på energigemenskaper. För att minska hushållens elkostnader vill vi bredda och förstärka det gröna avdraget, som bland annat kan användas för att installera solceller. Till deras hemsida


Centerpartiet: Slopa skatten helt för egenanvändning av solel

Tar ställning till Energigemenskaper. För att öka den närproducerade elproduktionen vill de helt slopa skatten för egenanvändning av solel. De vill också att privatpersoner ska få sälja sitt överskott av solel till grannarna. Därför vill de också att det ska bli lättare att dra ledningar för att dela på solelen. Det innebär att ditt hus kan drivas av el från grannens solcellsanläggning, eller solcellerna i den lokala parken. På så sätt bygger vi solceller där det finns som mest sol. Centerpartiets hemsida.


Kristdemokraterna: Elsystemet

Tar inte ställning om Energigemenskaper, inte heller solenergin. Elsystemet saknar förmåga att expandera och ansluta nya industrier. Sverige kan idag inte nyttja elnätskapaciteten för att föra över el mellan elområden. Elproduktion på rätt ställe med rätt egenskaper behövs för höga överföringar mellan elområden. Mer planerbar effekt behöver byggas.


Liberalerna: Solenergi, ett av de viktigaste klimatverktygen

Tar inte ställning om Energigemenskaper. Tekniken är enkel, förhållandevis underhållsfri och kan byggas nästan var som helst. Elproduktionen blir bättre ju soligare det är där panelerna sätts upp. Lönsamheten i solenergiproduktionen blir därmed bäst i soliga länder. Men den kan göra nytta även i Sverige. Energi som hushållen producerar själva för eget bruk ska inte beskattas. Den individ som sätter upp solceller ska kunna använda elen utan att någon lägger sig i det.


Miljöpartiet: Lönsamt och klimatsmart

Tar inte ställning om Energigemenskaper stödjer elnätet .

De vill ställa krav på installation av solceller på tak till nybyggda villor och tak på nyproducerade flerbostadshus. Fortsätta förenkla lagstiftning och regler för att underlätta installation av solceller. För att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder behöver omställningen gå snabbare. Nu kommer hushåll och fastighetsägare vara med och bidra. Solceller på nya hus med bra solläge gör en viktig skillnad för klimatet.


Sverigedemokraterna: Svensk flit och kärnkraft

Tar inte ställning om Energigemenskaper stödjer elnätet och medborgarna. Inte heller om solenergi är en del av energimixen.

  • Sänka skatten på el permanent

  • Bygga ny kärnkraft i Sverige och sätta upp en färdplan för byggandet av SMR-reaktorer

  • Upprätta en svensk forskningsreaktor kring fjärde generationens kärnkraft

  • Höja reseavdraget för dem som är beroende av bilen till jobbet

  • Värna det kommunala vetot vid etablering av vindkraft

  • Stärka konkurrenskraften för fjärr- och kraftvärmen


Socialdemokraterna: Krav på solceller på offentliga och kommersiella byggnader

Tar inte ställning om Energigemenskaper stödjer elnätet och medborgarna.

Solpanelerna ska bli fler, bland annat på offentliga och kommersiella byggnader. De vill ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader - så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.


Vänsterpartiet: Vill införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet

Tar inte ställning om Energigemenskaper stödjer elnätet och medborgarna eller om solenergi behövs i energimixen.Comments


bottom of page