top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Allmännyttan: Viktigt med energidelning mellan byggnader i planen för energirenoveringInom bostäder ska respektive medlemsland fastställa en plan för hur bostadsbeståndet som helhet ska nå motsvarande nybyggnadsenergiprestanda till år 2050. Minst 55 % av energiminskningen skall uppnås genom åtgärder i de byggnader som har sämst energiprestanda.


Sveriges Allmännytta analyserar hur samtliga byggnader ska kunna energirenoveras till nybyggnads-energiprestanda till år 2050. De efterfrågar en politk som underlättar för ökad energirenovering och har gjort en (9) punktlista där "Underlätta för energidelning" är en punkt.


I rapporten från Sveriges Allmännytta beskriver de att: Energidelning mellan byggnader kan effektivisera lokal energianvändning, minska belastningen på befintliga energinät samt öka samhällets motståndskraft och förmåga att upprätthålla energileveranser under kriser. Undanröj byråkratiska hinder och ge Energimyndigheten i uppdrag att sprida mer kunskap och erfarenheter.


Det ska bli mycket intressant att följa hur Sveriges Allmännytta kommer agera framöver.

Comments


bottom of page