top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Virtuell idé för energigemenskap i Västerås
I Sätra, en ny stadsdel som växer fram i Eskilstuna, är det meningen att bygga in en modell för energigemenskap. Först och främst har det gjorts en förstudie på hur det är möjligt att maximera möjligheten för energiproduktion i stadsdelen Sätra.


Energiproduktionen ska ske genom nya modeller där energi delas i virtuella energigemenskaper. Det är då yta snarare än regelverk och skatter som utgör begränsning för energiproduktion.

I projektet engagerades studenter från Mälardalens universitet för två slutarbeten. De har kartläggt var på Sätra sol­cellerna ger mest effekt; väderstreck, lutning, tid på dygnet, tid på året. Den andra studentgruppen har tillsammans med Mälarenergi arbetat med en affärsmodell för att dela energi virtuellt. Projektet ska bidra till ökad kunskap om hur virtuella energigemenskaper kan utformas och hur de gör det möjligt för fler fastighetsägare att bli producenter och konsumenter av solel. Projektet har gett kunskap om vilken energiprestanda som virtuella energigemenskaper kan ge i en stadsdel jämfört med en stadsdel utan virtuell energigemenskap.


Projektpartners har varit:

  • VÄSTERÅS STAD: Anne­Charlotte Boldrup, Isabelle Lundin

  • MÄLARENERGI: Christer Nordmark, Catrin Nehrman, Karin Hollman

  • MÄLARDALENS UNIVERSITET: Fredrik Vallin, Alaa Krayem

  • BYGGAKTÖR, EKSJÖHUS: Magnus Larsson

  • BYGGAKTÖR, KLARABO: Magnus Johansson

  • WSP: Anna Thore


Modell: CEC eller/och REG*


*Definitioner

CEC = Citizen Energy Communities. På svenska Medborgarenergigemenskaper

REC = Renewable Energy Communities. På svenska Gemenskap för förnybar energi

Definitionen kommer från EU - direktivet 2018:2001 och Europarlamentets och Rådets direktiv Elmarknadsdirektiv från 2019:944.

Här framhävs två typer av gemenskaper; "Medborgarenergigemenskap" och "Gemenskap för förnybar energi". Likheterna mellan gemenskaperna är många och skillnaderna är diffusa.

Comments


bottom of page