top of page

Underlätta för energigemenskaper

Vi är en branschöverskridande nationell organisation som ska underlätta bildandet av energigemenskaper och genomförandet av energidelning. Våra medlemmar, företags- och organisationsmedlemmar får den senaste kunskapen inom området och en rad servicetjänster för att bidra till att Sverige håller planen för förnybar energi 2030. Föreningen ska bidra till ett långsiktigt hållbart och jämställt samhälle genom att förvandla Energigemenskaper från en idé till konkret handling.  

Styrelse

bottom of page