top of page

Politik & Regelverk

Sveriges Energigemenskaper ska engagera sig i politiken och samarbeta med nationella beslutsfattare och internationella institutioner, vi behöver sätta krav på tydlighet. Vi måste få bort rädslor och osäkerhet hos fastighetsägare- och utvecklare, samtalet måste få handla om vad man får göra, vad olika regioner har tillåtit och vad man kan förvänta sig. Vi behöver också varandra - utanför Sverige. 

bottom of page